fbpx

Góc đố vui tiếng Nhật – Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

👩‍💻 Mặc dù cuối tuần nhưng cũng không quên nhiệm vụ

🍜 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu nào những con ong chăm chỉ 🐝🐝🐝

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#Vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.