fbpx

Đố vui tiếng Nhật – Cùng điền từ thích hợp vào chỗ trống

💁 Cùng điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu có nghĩa nào 🍻🍻🍻

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Quiz

Bạn phải để đăng bình luận.