fbpx

Những câu nói nổi tiếng(3)

Tình yêu cũng giống như một bông hoa,
chúng ta luôn phải chăm sóc, vun trồng nó.

Bạn phải để đăng bình luận.