fbpx

Cùng học từ vựng nào mọi người ơi

🕵️ Cùng học từ vựng nào mọi người ơi 💪💪💪

hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.