fbpx

CỐ TỎ RA LÀ MÌNH ỔN, NHƯNG SÂU BÊN TRONG NƯỚC MẮT LÀ BIỂN RỘNG

🍄空元気(からげんき)Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

🐯 Ý nghĩa 🐯
Thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân đang tốt. Diễn, tỏ vẻ bên ngoài ra cho người khác thấy

🐛 Ví dụ 🐛

🍒 彼氏に振られても、見栄を張って空元気に見せる。
Cho dù có bị trai bỏ thì cũng phải thể hiện ra bên ngoài là mình đang ổn 😢

🍒 俺は、空元気をつける必要はないんだ。
Anh đây chẳng cần gì mà phải tỏ vẻ là mình đang ổn cả 🙄

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.