fbpx

Cách gọi từng loại ly, cốc của tiếng Nhật

💁Cách gọi từng loại ly, cốc của tiếng Nhật. Thật là phức tạp quá đi mà 🧐🧐🧐

Bạn phải để đăng bình luận.