fbpx

“Buôn dưa lê” trong tiếng Nhật

🍐油を売る (あぶらをうる) : Bán dầu

🍐Tiếng Việt nghĩa giống với câu “Buôn dưa lê.”🍐🍐🍐

🙋‍♀️ Ý chỉ bà tám, bỏ bê công việc hoặc giết thời gian bằng cách đi nói chuyện thiên hạ .

🙋‍♀️ Câu không giới hạn là chỉ được sử dụng trong công việc mà còn hay được dùng trong cả cuộc sống.

🍁 Lưu ý là chỉ dùng khi sao nhãng 1 lúc, ví dụ như khi đang làm việc, hay đang đi đâu, sao nhãng lười biếng 1 lúc để làm việc không liên quan. Không sử dụng trong trường hợp thường xuyên lười biếng, hoàn toàn bỏ bê công việc.

🍀 Câu ví dụ 🍀

🌟 荷物を届けるだけなのに、なぜこんな時間までかかるんだ?君はどこで油を売っていたのか?

Có mỗi đi đưa đồ thôi mà làm gì tới tận giờ này? Em lại đi tám chuyện ở đâu rồi đúng không?

🌟 油を売ってないで早く始めましょう。

Không buôn dưa lê nữa, bắt đầu lẹ đi.

🌟 そこで油を売っている暇があるのなら、ここの仕事を手伝ってください。

Có thời gian rảnh tám chuyện ở đó thì tới đây phụ cái coi.

🌟 昨日は一日中目の回る忙しさで、油を売るひまもなかったよ。

Hôm qua bận quay cuồng nguyên một ngày, không có tí thời gian rảnh nào để đi tám chuyện.

💁‍♀️ Hãy thử áp dụng câu này nhé! 💁‍♀️

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan

Bạn phải để đăng bình luận.