fbpx

5 câu hội thoại thường dùng trong cuộc sống hằng ngày

5 câu hội thoại quen thuộc và thân thương.
Câu gambatte chắc nghe nhiều nhất từ sếp Nhật nhỉ. 😂
Câu cuối iratshyaimase vô nhà hàng Nhật mình chỉ nghe được mỗi chữ maseee~ 😆

Hội thoại hàng ngày
Bạn phải để đăng bình luận.