fbpx

🌸 良い花は後から Hoa đẹp thường nở muộn 🌸

🌸 良い花は後から Hoa đẹp thường nở muộn 🌸

🌻Ý nghĩa 🌻
Cho dù có tới sớm thì cũng chưa chắc đã tốt. Những thứ tốt thường sẽ đến sau cùng. Nếu chưa tốt thì chưa phải là cuối.
Những bông hoa nở sớm, thường sẽ không đẹp bằng những đóa hoa nở muộn.
はじめに咲く花より、後から咲く花の方が美しいという意から。

🥀 Ví dụ 🥀
🌹 焦らなくても、良い花は後からだと思いましょう!
Không việc gì phải vội. Hãy nghĩ là điều tốt đẹp hơn sẽ để dành tới sau.

🌹 良い花は後から、と言うし焦らずに待とう
Vì có câu hoa đẹp thường nở muộn, nên không phải vội, cứ bình tĩnh mà đợi thôi.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat #news

Bạn phải để đăng bình luận.