fbpx

やさお

やさお, là viết tắt của từ 優男 (やさおとこ): Người đàn ông ga lăng, tốt bụng.

🍀Ví dụ🍀

👉彼はやさおですね。

Anh ấy thật ga lăng 😍

👉彼は優男で、何よりも、その顔だ😋

Anh ấy là một người ga lăng, hơn thế nữa là khuôn mặt mlem mlem😋

———

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:

Mail: hello@nipponclass.jp

Website: nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat#tuvungtiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.