fbpx
Cho những ai chưa biết thì “SƠN” là “山” (Yama)”TÙNG” là “松” ( Matsu)

Cho những ai chưa biết thì “SƠN” là “山” (Yama)”TÙNG” là “松” ( Matsu)

💪Cùng cày view cho Sơn Tùng nào Sky ơi!!!💪

😍Chúng ta của hiện tại😍

🍀Cho những ai chưa biết thì “SƠN” là “山” (Yama)”TÙNG” là “松” ( Matsu) nhaaaa !!!!!

🍀Ở Nhật, người họ “山松” thì ad chưa gặp. Tuy nhiên, người họ “松山” thì khá nhiều.

Theo bảng xếp hạng “Họ người Nhật” (liệt kê 500 họ phổ biến của người Nhật) thì họ này xếp thứ 312 với khoảng 68,900 người có họ này. ( thời điểm thống kê là tháng 10 năm 2020 dựa theo số liệu trang https://myoji-yurai.net/prefectureRanking.htm)

Ngoài ra còn ai biết còn họ nào có 2 chữ 山 và 松 này không???Mình cùng liệt kê nào !!!!!!

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #sơntùng #MTP #Chúngtacủahiệntại #Vpop

Bạn phải để đăng bình luận.