fbpx
Làm cách nào để rút một thanh kiếm dài hơn cả người dùng kiếm? ⚔️

Làm cách nào để rút một thanh kiếm dài hơn cả người dùng kiếm? ⚔️

Tài khoản Twitter @ninjaryugo sẽ hướng dẫn chi tiết cách rút một thanh kiếm, nếu dựng đứng, còn cao hơn cả anh. Chiều dài lưỡi của thanh kiếm mà anh ta sử dụng dài 151cm, và toàn bộ thanh kiếm dài 206cm. Ngoài ra, lưỡi kiếm được làm bằng nhôm và nặng khoảng 2kg.

——-

Source: Twitter @ninjaryugo

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #tokyo #tintuc #news #gocnhatban #funnynihongo #chuyenlanhatban

Bạn phải để đăng bình luận.