fbpx
Mục tiêu phát triển sản xuất vắc xin Corona mới ở Việt Nam.

Mục tiêu phát triển sản xuất vắc xin Corona mới ở Việt Nam.

Công ty sản xuất thuốc (Vabiotech) đầu tiên thuộc Bộ Y tế, đang phát triển (Liên quan đến thí nghiệm vắc-xin COVID-19), kết quả phân tích kháng thể máu thu được từ những con chuột thí nghiệm của giai đoạn đầu tiên đã có kết quả.
Máu thu được từ 50 con chuột đã chia làm 2 lần được gửi đến Viện Bệnh truyền nhiễm Trung ương tại Thành phố Hà Nội vào ngày 15 và 29 tháng 5, để tiến hành phân tích và đánh giá kháng thể. Kết quả là, đã xác nhận rằng “có kháng thể trong máu và tồn tại một lượng lớn kháng thể”.

Công ty đã tiến hành thử nghiệm trong giai đoạn thứ hai từ đầu tháng Sáu. Trong giai đoạn thứ hai, công ty sẽ phát triển một loại vắc-xin cho người đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và xây dựng quy trình sản xuất để sản xuất hàng loạt. Công ty hướng đến mục tiêu sản xuất vắc-xin trong khoảng 9 đến 12 tháng sắp tới.

Source img: viet-jo.com

Bạn phải để đăng bình luận.