fbpx
LỆNH BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP KÉO DÀI TỚI NGÀY 07/03

LỆNH BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP KÉO DÀI TỚI NGÀY 07/03

💥 Vào ngày 2 hôm nay, Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo rằng ông sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp dựa trên Luật phòng chống dịch bệnh Virus Corona tại 10 trong số 11 tỉnh đã ban hành, ngoại trừ tỉnh Tochigi. Hạn kết thúc lệnh lẽ ra là tới ngày 7 của tháng này nhưng sẽ kéo dài tới ngày 7 tháng 3. Nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện, thì lệnh có thể sẽ được hủy bỏ trước thời hạn.

☀️ Tuyên bố sẽ tiếp tục tại 10 tỉnh: Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news #Virus #corona

Source :https://this.kiji.is/729231222410690560

Bạn phải để đăng bình luận.