fbpx
Hai học sinh trung học mặc đồng phục cảnh sát rồi đột nhập vào nhà, cướp đi 1,200 man.

Hai học sinh trung học mặc đồng phục cảnh sát rồi đột nhập vào nhà, cướp đi 1,200 man.

👮 Hai học sinh trung học đã mặc đồng phục cảnh sát rồi đột nhập vào một ngôi nhà, cướp đi 1,200 man.
💸💸💸 Một người 15 tuổi và một người 16 tuổi, đều đang là học sinh trung học, đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Yokohama, Kanagawa, giả danh là cảnh sát, còng tay một người đàn ông (khoảng 70 tuổi) và cướp đi khoảng 1,200 man yên tiền mặt và cùng thẻ ngân hàng.

Source: https://www.fnn.jp/articles/-/154849?fbclid=IwAR3V9E7rdEP9Pz_whseuK8JtYH7B8loBf_KUgl-zM5h8w-2IWV3Pi76Y6g4

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #News

Bạn phải để đăng bình luận.