fbpx
Chính phủ dự kiến tới cuối tháng 6, cung cấp đủ vắc xin 2 lần cho người cao tuổi

Chính phủ dự kiến tới cuối tháng 6, cung cấp đủ vắc xin 2 lần cho người cao tuổi

🌚 Chính phủ đang xem xét lịch sẽ cung ứng vắc xin Pfizer cho người già từ 65 tuổi trở lên. Vắc xin cần được tiêm hai lần cho mỗi người.

☘ Đến ngày 11, chính phủ cho biết họ sẽ cung cấp khoảng 100.000 liều, 480.000 liều trong tuần này và tuần tới, nhưng điều này vẫn còn hạn chế đối với 36 triệu người cao tuổi.

👴 Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, chính phủ dự kiến sẽ cung cấp hết cho số người còn lại, là khoảng 36 triệu người cao tuổi có thể được tiêm hai lần.

Source :https://www.fnn.jp/articles/-/168260

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news

Bạn phải để đăng bình luận.