fbpx
Đang xem xét vấn đề bồi thường chi phí chiến dịch Go to Travel

Đang xem xét vấn đề bồi thường chi phí chiến dịch Go to Travel

Chính phủ đang xem xét bồi thường chi phí hủy phí du lịch đối với Tokyo, vì Tokyo bị cho ra khỏi danh sách đối tượng được hỗ trợ trong chiến dịch Go to Travel bắt đầu từ ngày 22.

Xoay quanh chiến dịch Go to Travel, vào ngày 19, một số quan chức chính phủ và đảng cầm quyền cho biết, việc Tokyo bị loại trừ khỏi chiến dịch Go to Travel đã trở thành tiêu điểm lớn, đồng thời nêu lên nhận định : “Chính phủ có vẻ đang bắt đầu hành động”.

Theo một số quan chức chính phủ, và đảng cầm quyền, liên quan đến những chuyến du lịch mà điểm xuất phát hay điểm đến là Tokyo bị loại bỏ khỏi chiến dịch, chính phủ đang xem xét :”bồi thường toàn bộ phí hủy bỏ chi phí du lịch”.

Từ vựng trong bài:
1. 補償する(ほしょうする): đền bù; bồi thường
2. 検討(けんとう): bàn bạc; xem xét→検討に入る:đang xem xét
3. 除外する(じょがいする) : loại trừ
4. 否定的な(ひていてきな):phủ định; mâu thuẫn→否定的な意見 : ý kiến phủ định

Nếu bạn cảm thấy page Nippon Class có những thông tin thú vị về cuộc sống ở Nhật, bạn vui lòng follow và like Page Nippon Class để tiếp tục nhận được nhiều thông tin hơn nhé!

Source img :fnn.jp

Bạn phải để đăng bình luận.